Tema 5. Estatística I (2016-2017)

Clica sobre a imaxe para acceder ao libro.
Portada
Titulo
Premendo sobre o título do tema accédese directamente ao ficheiro en formato PDF. Pode fallar en Microsoft Edge.

Tema 4. Xeometría analítica 2D (2016-2017)

Clica sobre a imaxe para acceder ao libro.
Portada
Titulo
Premendo sobre o título do tema accédese directamente ao ficheiro en formato PDF. Pode fallar en Microsoft Edge.

Tema 3. Trigonometría e números complexos (16-17)

Clica sobre a imaxe para acceder ao libro.
Mat_I_Trigonometría_e_n_Complexos

Mat_I_Trigonometría_e_n_Complexos Título
Premendo sobre o título do tema accédese directamente o ficheiro en formato PDF. Pode fallar con Microsft Edge.

Preme na imaxe da dereita para acceder ao solucionario:
o libro que aquí se ve ten resolto o apartado de
«Cuestións, exercicios e problemas».

Este enlace estará ocasionalmente desactivado

Mat_I_Trigonometría_e_n_Complexos TI

Tema 2. Ecuacións, inecuacións e sistemas (2016-2017)

Clica sobre a imaxe para acceder ao libro.

Mat_I_Ecuacions

Mat_I_Titulo

Premendo sobre o título do tema accédese directamente o ficheiro en formato PDF. Pode fallar con Microsoft Edge.

Preme na imaxe da dereita para acceder ao solucionario:
o libro que aquí se ve ten resolto o apartado de
«Cuestións, exercicios e problemas».
Este enlace estará ocasionalmente desactivado.

Mat_I_calculadora

Tema 1. Aritmética I (2016-2017)

Clica sobre a imaxe para acceder ao libro
Mat_I_Aritmética_I
Mat_I_Aritmética_I Título

Premendo sobre o título do tema accédese directamente o ficheiro en formato PDF. Pode fallar con Microsoft Edge.

Preme na imaxe da dereita para acceder ao solucionario:
o libro que aquí se ve ten resolto o apartado de
«Cuestións, exercicios e problemas».

Este enlace estará ocasionalmente desactivado.

TI-nspire CX CAS